En emoxie areechen

Eng Iddi fir en Emoxie ?

Déi éischt EMOXIEN ëmfaassen eng large Gamme u Standardthemen, déi fir Lëtzebuerg repräsentativ sinn. Trotzdeem wëlle mir net dobäi bleiwen, well mir der Meenung sinn, datt d’Lëscht vun den EMOXIEN nach net vollstänneg ass.

Zéckt also net, falls Dir e Virschlag fir en EMOXIE hutt, deen an Ären Aen esouwuel relevant, wéi och repräsentativ fir Lëtzebuerg ass. Jidderee kann nämlech mat Hëllef vun engem Formulaire an dëser App, e Konzept an en Entworf fir weider EMOXIEN areechen. De Virschlag gëtt da spéider vum Inspiring Luxembourg Comité évaluéiert. Wann de Comité Ären Entworf sollt zréckbehalen, musst Dir Iech allerdéngs bewosst sinn, datt eventuell graphesch Ännerungen un Ärem Entworf kënne virgeholl ginn, fir eng besser visuell Kohärenz mat deenen aneren EMOXIEN ze garantéieren.

 

Kritären

 • RELEVANZ

  Äre Virschlag muss enk mat Lëtzebuerg, senger Vergaangenheet, Géigewaart an Zukunft, verbonne sinn, mam Ziel, datt de Grand-Duché no baussen un méi Visibilitéit gewënnt.

 • REPRÄSENTATIVITÉIT

  Äre Virschlag muss net nëmme relevant sinn, mee e soll och Lëtzebuerg representéieren an dofir seng wichtegst Aspekter erëmspigelen, wéi ënnert anerem d’Awunner oder d’Kultur.

 • KEE KOMMERZIELLE CONTENU

  Et wäert kee Contenu erlaabt ginn, deen op iergendeng Aart a Weis e Produit, e Service, e Betrib oder eng Mark promouvéiert oder verkeeft.

 • KEEN DISKRIMINÉIERENDE CONTENU

  Contenu deen op iergendeng Aart a Weis Diskriminatioun promouvéiert, sief et wéinst dem Alter, der Relioun, der Rass, dem Geschlecht oder der sexueller Orientéierung, ass stréngstens verbueden.

RELEVANZ

Äre Virschlag muss enk mat Lëtzebuerg, senger Vergaangenheet, Géigewaart an Zukunft, verbonne sinn, mam Ziel, datt de Grand-Duché no baussen un méi Visibilitéit gewënnt.

REPRÄSENTATIVITÉIT

Äre Virschlag muss net nëmme relevant sinn, mee e soll och Lëtzebuerg representéieren an dofir seng wichtegst Aspekter erëmspigelen, wéi ënnert anerem d’Awunner oder d’Kultur.

KEE KOMMERZIELLE CONTENU

Et wäert kee Contenu erlaabt ginn, deen op iergendeng Aart a Weis e Produit, e Service, e Betrib oder eng Mark promouvéiert oder verkeeft.

KEEN DISKRIMINÉIERENDE CONTENU

Contenu deen op iergendeng Aart a Weis Diskriminatioun promouvéiert, sief et wéinst dem Alter, der Relioun, der Rass, dem Geschlecht oder der sexueller Orientéierung, ass stréngstens verbueden.

Ären Emoxie areechen

*Flichtfelder